It is currently pon jun 26, 2017 12:32 pmWelcome
Welcome to svijetsapunica

You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community, you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content, and access many other special features. In addition, registered members also see less advertisements. Registration is fast, simple, and absolutely free, so please, join our community today!


Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Izmene i dopune Pravilnika foruma
PostPosted: uto sep 15, 2015 10:50 am 
Offline
Avatar

Joined: pet nov 22, 2013 1:54 pm
Posts: 3408
Location: --u paklu na zemlji--
Spisak izmena i dopuna Pravilnika foruma

* 30.12.2013. - dopuna člana 6 dodavanjem stava 3

Citat:
(3) Pisanje više postova zaredom navedeno u stavu (2) ovog člana, ne odnosi se na postavljanje slika glumaca/glumica na temama koje predstavljaju njihove profile i ne odnosi se na postavljanje slika na bilo kojoj temi, koja zbog svoje prirode takvu mogućnost dopušta.* 8.1.2014. - dopuna člana 6 izmenom stava 2

Citat:
(2) Korisnik je dužan da se pri iznošenju svog mišljenja suzdrži od upotrebe vulgarnih izraza, vređanja sagovornika po bilo kom osnovu, pisanja celih rečenica velikim slovima (po internet bontonu se to smatra vikanjem), preterane upotrebe uzvičnika i smajlija, bespotrebno citiranje posta koji se nalazi odmah iznad njegovog, pisanja više postova zaredom (dok vreme za edit nije isteklo), kao i svega onoga što bi moglo da naruši normalan tok i prijatan izgled teme.* 8.1.2014. - dopuna člana 6 dodavanjem stava 5

Citat:
(5) Korisnik ima pravo da upućuje komentare i kritike na račun glumaca/glumica na temama predviđenim za to, koliko pozitivne toliko i negativne, čak i koristeći oštriji ton, ali je dužan da se suzdrži od vulgarnog načina izražavanja i grubog vređanja, izražavanja negativnih emocija preteranom upotrebom smajlija, uzvičnika, "vikanja" i svega ostalog što se može okarakterisati kao govor mržnje.* 9.1.2014. - izmena člana 6 vraćanjem stava 2 u prvobitno stanje

Citat:
(2) Korisnik je dužan da se pri iznošenju svog mišljenja suzdrži od upotrebe vulgarnih izraza, vređanja sagovornika po bilo kom osnovu, pisanja celih rečenica velikim slovima (po internet bontonu se to smatra vikanjem), preterane upotrebe uzvičnika i smajlija, bespotrebno citiranje posta koji se nalazi odmah iznad njegovog, pisanja više postova zaredom, kao i svega onoga što bi moglo da naruši normalan tok i prijatan izgled teme.* 9.1.2014. - dopuna člana 6 izmenom stava 3

Citat:
(3) Pisanje više postova zaredom navedeno u stavu (2) ovog člana, ne odnosi se na:
-postavljanje slika
-postavljanje novosti iz latino sveta
-forumske igrice
-"dizanje" teme nakon proteka određenog vremena, kao i na sve one situacije kod kojih bi pretrpavanje jednog posta za posledicu imalo nepreglednost teme na kojoj se nalazi* 14.1.2014. - dopuna člana 5 izmenom stava 4

Citat:
(4) Ukoliko autor teme ne postupi onako kako je navedeno u stavu (3) ovog člana u roku od 14 dana od poslednjeg postovanja na temi, administratorka/moderatorka će rešiti situaciju onako kako smatra da je najadekvatnije uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja (autora teme, prirodu forumske igrice, dugotrajnost zapuštenosti teme...)* 14.1.2014. - dopuna člana 17 izmenom stava 1

Citat:
- da izbrišu korisnike koji su dugo vremena neaktivni (2 meseca a pritom imaju manje od 5 postova ili nijedan post, ili su neaktivni 6 meseci a pritom imaju manje od 20 postova)* 20.1.2014. - dopuna člana 3 izmenom stava 2

Citat:
(2) Korišćenje stranih jezika je dozvoljeno na određenim temama i pod određenim uslovima* 20.01.2014. - dopuna člana 3 dodavanjem stava 3

Citat:
(3) Mogućnost navedena u stavu (2) ovog člana može da se iskoristi postavljanjem tekstova napisanih na stranom jeziku (ili linkova tekstova) na temama o glumcima/glumicama, telenovelama (takođe serijama i filmovima) ili novostima iz latino i glumačkog sveta generalno, ukoliko su kumulativno ispunjena 2 uslova-da je tekst napisan na stranom jeziku naglašen nekom od jarkih boja i da je ispod teksta (ili linka) u nekoliko rečenica objašnjena suština teksta na jednom od jezika koje većina korisnika razume.* 26.01.2014. - dopuna člana 6 dodavanjem stava 4

Citat:
(4) Korisnik ima pravo i mogućnost da edituje svoj post u roku od 30 minuta, da ga obriše u roku od 20 minuta, a ukoliko to ne uradi u predviđenom roku pritom smatrajući da je editovanje/brisanje određenog posta preko potrebno, može da se obrati administratorki/moderatorki.* 16.02.2014. - dodavanje člana 16

Citat:
Član 16

(1) Zabranjene su tužbe, žalbe, negodovanja, nipodaštavanja, podsmevanja i omalovažavanja rada administratorke/moderatorke. Ukoliko postoji bilo kakav vid nezadovoljstva njihovim radom, obratiti im se preko privatne poruke.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se upozorenjem i brisanjem spornog posta, u slučaju sticaja (višestrukog ponavljanja zabranjenog ponašanja) sankcija može biti oštrija.* 09.03.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 2

Citat:
(2) Izmena korisničkog imena je moguća na zahtev korisnika, s tim da korisnik mora navesti kakva bi izmena bila, a onda administratorka/moderatorka donose odluku da li da zahtev prihvate ili ne. Potpuna promena korisničkog imena nije dozvoljena ni pod kojim uslovima.* 22.03.2014. - dopuna člana 18 izmenom stava 1


Citat:
- da izbrišu korisnike koji su dugo vremena neaktivni (2 meseca a pritom imaju manje od 10 postova ili nijedan post, ili su neaktivni 6 meseci a pritom imaju manje od 20 postova)
* 18.04.2014. - dopuna člana 18 izmenom stava 1


Citat:
- da izbrišu korisnike koji su duže vreme neaktivni (2 sedmice a pritom imaju manje od 5 postova ili nijedan post, mesec dana a pritom imaju više od 5 a manje od 10 postova, 2 meseca a pritom imaju više od 10 a manje od 20 postova, 6 meseci a pritom imaju više od 20 a manje od 50 postova)
* 25.05.2014. - dopuna člana 18 izmenom stava 1


Citat:
- da izbrišu korisnike koji su duže vreme neaktivni (2 sedmice od poslednjeg postovanja a pritom imaju manje od 5 postova ili nijedan post, mesec dana od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 5 a manje od 10 postova, 2 meseca od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 10 a manje od 20 postova, 6 meseci od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 20 a manje od 50 postova)
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 3


Citat:
(3) Korisnici koji su izbrisani sa foruma zbog neaktivnosti mogu ponovo da se registruju bez ikakvih ograničenja i uslovljavanja
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 4


Citat:
(4) Korisnici kojima je izrečena i sprovedena sankcija trajnog banovanja mogu da se registruju ponovo ukoliko ispune sledeće uslove:

- od dana trajnog banovanja mora da protekne minimum 6 meseci

- IP adresa i e-mail adresa moraju da se razlikuju od IP adrese i e-mail adrese korišćenih za otvaranje naloga koji je banovan

- moraju da vode strogo računa o ponašanju na forumu i da poštuju odredbe Pravilnika izbegavajući ponovno vršenje zabranjenih ponašanja
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 5


Citat:
(5) Korisnici iz stava (4) ovog člana, pravo na ponovnu registraciju pod gore navedenim uslovima imaju samo jednom; ako ponovo preduzmu zabranjeno ponašanje koje za sankciju ima trajno banovanje, permanentno će izgubiti mogućnost da budu korisnici ovog foruma.
* 18.08.2014. - dopuna člana 10 dodavanjem stava 3


Citat:
(3) Otvaranje 2 ili više naloga podrazumeva registrovanje 2 ili više korisnika sa iste IP adrese i/ili iste e-mail adrese, ali nedozvoljenim ponašanjem će se smatrati i postovanje od strane 2 ili više korisnika sa iste IP adrese.
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 6


Citat:
(6) Korisnici koji su izgubili lozinku ili imaju neki drugi problem u vezi sa logovanjem na forum koji ne mogu ni na jedan način da reše, mogu da otvore novi nalog, pod sledećim uslovima:

- ukoliko imaju više od 100 postova, novi nalog mogu otvoriti nakon što protekne 5 dana od poslednjeg prijavljivanja na forum sa prvobitnog naloga na koji više ne mogu da uđu

- ukoliko imaju više od 30 a manje od 100 postova, novi nalog mogu otvoriti nakon što protekne 10 dana od poslednjeg prijavljivanja na forum sa prvobitnog naloga

- ukoliko imaju manje od 30 postova, novi nalog mogu otvoriti tek nakon što prvobitni nalog bude izbrisan zbog neaktivnosti, odnosno nedovoljnog broja postova (u zavisnosti od broja postova, ti rokovi iznose 2 sedmice, 3 sedmice i mesec dana)
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 7


Citat:
(7) Obaveza korisnika iz stava (6) ovog člana jeste da se istog dana nakon otvaranja novog naloga obrati članovima administracije/moderacije na temi Pitanja, kritike i sugestije u vezi sa Pravilnikom i radom foruma i objasni svoju situaciju i razloge otvaranja novog naloga, nakon čega će administratorka/moderatori izbrisati prvobitni nalog i pri tom sačuvati postove napisane pod prvobitnim nalogom, a zatim dati odobrenje za korišćenje novog naloga (ovo se odnosi na korisnike koji su na svom prvobitnom nalogu imali više od 30 postova)
* 18.08.2014. - dopuna člana 4 dodavanjem stava 8


Citat:
(8) Uslove navedene u stavovima (6) i (7) ovog člana neophodno je kumulativno ispuniti, a ako neki od uslova ne bude ispunjen smatraće se da je korisnik izvršio zabranjeno ponašanje iz člana 10 (otvaranje više od jednog naloga) što će biti sankcionisano na način određen odredbama ovog Pravilnika
* 18.08.2014. - izmena člana 18 izmenom stava 1


Citat:
- da izbrišu korisnike koji su duže vreme neaktivni (2 sedmice od poslednjeg postovanja a pritom imaju manje od 10 postova ili nijedan post, 3 sedmice od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 10 a manje od 20 postova, 1 mesec od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 20 a manje od 30 postova)
* 30.09.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 3


Citat:
(3) Pri otvaranju teme o latino glumcu/glumici (podforum Latino glumci, odeljci Glumci i Glumice), korisnik je dužan da uvodni post uredi po predviđenom šablonu
* 30.09.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 4


Citat:
(4) Takođe, pridržavanje predviđenog šablona se zahteva i pri otvaranju tema u:

- podforumu Telenovele, odeljci Televisa, Telemundo, Univision, Azteca

- podforumu Telenovele iz drugih država

- podforumu Serije i filmovi izvan sveta sapunica, odeljci Serije i Filmovi
* 30.09.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 5


Citat:
(5) Izuzetak od pravila poštovanja utvrđene forme, jesu otvaranja teme o telenoveli/seriji čiji podaci još uvek nisu poznati i dostupni, što se isključivo odnosi na telenovele/serije koje su tek u planu i pripremi, ali nakon što relevantni podaci postanu poznati, administratorka/moderatori će uvodni post editovati u skladu sa šablonom
* 30.09.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 6


Citat:
(6) Korisnik može da vidi primere šablonskih uvodnih postova na drugoj stranici teme Pitanja u vezi forumskih tema
* 30.09.2014. - dopuna člana 6 dodavanjem stava 4


Citat:
(4) Korisnik je dužan da poštuje sledeće smernice koje se odnose na postavljanje slika na temama o latino glumcima i glumicama:

- stavljanje svežih slika je pravilo

- stavljanje starijih slika treba da bude izuzetak i njihovo postavljanje je dozvoljeno samo ukoliko se takve slike postavljaju u manjem broju, pri čemu je korisnik u obavezi da naznači da se radi o starijim slikama i da po mogućnosti napiše za koji su konkretno događaj ili period te slike vezane

- zbog nepreglednosti postova, korisnik je obavezan da izbegava postavljanje slika preko attachmenta ili preko opcije ad image to post, a slike može da postavlja jednostavnim i praktičnim kopiranjem linka sa sajtova ili korišćenjem sajtova za učitavanje slika (npr. Dodaj.rs ili ImageShack)

- nepreglednost i rastezanje stranice mogu biti prouzrokovani postavljanjem većeg broja slika u postu, posebno ako su slike velikih dimenzija, te je poželjno da postavljanje 5 ili 6 slika u jednom postu bude maksimum koji korisnik ne treba da prekorači, dok se u slučaju postavljanja slika većih dimenzija taj maksimum snižava na 3 slike u jednom postu

- neophodno je izbegavanje postavljanja ekstremno malih ili ekstremno velikih slika

- nije dozvoljeno postavljanje slika koje nemaju veze sa određenim glumcem/glumicom (npr. slike na kojima nema konkretnog glumca/glumice, slike na kojima su predmeti ili druge osobe), osim ako se ne radi o slici koja jeste vezana za neku novost, događaj ili zanimljivost iz privatnog ili poslovnog života glumca/glumice
* 30.09.2014. - dopuna člana 17


Citat:
- kršenje pravila i neispunjavanje uslova o ponovnoj registraciji korisnika kojima je izrečena i sprovedena sankcija trajnog banovanja (čl. 4, stav 4, stav 5)

- kršenje pravila i neispunjavanje uslova za otvaranje novog naloga od strane korisnika koji su izgubili lozinku ili iz bilo kog nerešivog razloga nisu uspeli da se uloguju preko svog prvobitnog naloga (čl. 4, stav 6, stav 7)

- nepoštovanje pravila o šablonskim uvodnim postovima pri otvaranju tema u konkretizovanim podforumima (čl. 5, stav 3, stav 4)

- ignorisanje i nepoštovanje smernica o postavljanju slika na temama o latino glumcima i glumicama (čl. 6, stav 4)
* 17.10.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 9


Citat:
(9) Svaki korisnik je slobodan da izrazi svoju kreativnost kroz pisanje web novele, čije epizode moraju biti jasno i uredno napisane, uz podrazumevano poštovanje opšteg internet bontona, u vidu izbegavanja pisanja celih rečenica velikim slovima, izbegavanja upotrebe vulgarnih izraza, korišćenja smajlija u što manjem broju i slično.
* 17.10.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 10Citat:
(10) Autor web novele je dužan da najavi svaku dužu pauzu u postavljanju novih epizoda i napiše kada bi čitaoci otprilike mogli da očekuju nastavak, ukoliko ovo ne učini, web novela će se smatrati zapuštenom.
* 17.10.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 11Citat:
(11) Zapuštenom web novelom se smatra ona web novela na kojoj duže od 14 dana nije postavljena nova epizoda, bez obrazloženja autora iste i u tom slučaju će administratorka/moderatori doneti odluku, uzimajući u obzir okolnosti relevantne za konkretan sporni slučaj.
* 17.10.2014. - dopuna člana 5 dodavanjem stava 12Citat:
(12) Korisnik, odnosno autor web novele ima pravo da od nje odustane bilo kada i bilo iz kog razloga, ali takođe ima i obavezu da svoju odluku saopšti administratorki/moderatorima kako bi se web novela obrisala, jer opstanak nedovršenih web novela nije moguć, zbog očuvanja preglednosti istoimenog podforuma i sprečavanja nagomilavanja neaktivnih tema na forumu uopšteno.
* 17.10.2014. - dopuna člana 17Citat:
- nepoštovanje pravila u vezi pisanja i postavljanja epizoda od strane autora web novele (čl. 5, stav 9, stav 10, stav 11, stav 12)
* 29.08.2015. - dopuna člana 6 izmenom stava 4Citat:
- neophodno je izbegavanje postavljanja ekstremno malih (ispod 350x350) ili ekstremno velikih slika (širine iznad 1024 px)

_________________
slika


Prijavi post
Top
 Profil  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Započni novu temu Odgovori  [ 1 post ] 


Who is online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati attachmente.

Search for:
Jump to:  
suspicion-preferred