It is currently ned jul 23, 2017 12:37 pmWelcome
Welcome to svijetsapunica

You are currently viewing our boards as a guest, which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community, you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content, and access many other special features. In addition, registered members also see less advertisements. Registration is fast, simple, and absolutely free, so please, join our community today!


Započni novu temu Odgovori  [ 2 post(ov)a ] 
Author Message
 Post subject: Pravilnik foruma
PostPosted: ned dec 29, 2013 10:28 pm 
Offline
Avatar

Joined: pet nov 22, 2013 1:54 pm
Posts: 3420
Location: --u paklu na zemlji--
I OPŠTE O FORUMU


Član 1

(1) Forum je prvenstveno zabavnog karaktera, sa akcentom na telenovelama, latino glumcima, latino novostima i slično.
(2) Dozvoljene su i tematike koje nemaju veze sa svetom sapunica, sve dok se ne kose sa pravilima foruma, o čemu će biti reči u kasnijim članovima.


Član 2

Forum čine:
-korisnici
-moderatori
-administratorka


Član 3

(1) Na forumu se koristi jezik (jezici) koji većina korisnika razume, a to su jezici sa prostora bivše Jugoslavije (kao izuzetak se mogu navesti makedonski i slovenački zbog težeg razumevanja i sporazumevanja).
(2) Korišćenje stranih jezika je dozvoljeno na određenim temama i pod određenim uslovima.
(3) Mogućnost navedena u stavu (2) ovog člana može da se iskoristi postavljanjem tekstova napisanih na stranom jeziku (ili linkova tekstova) na temama o glumcima/glumicama, telenovelama (takođe serijama i filmovima) ili novostima iz latino i glumačkog sveta generalno, ukoliko su kumulativno ispunjena 2 uslova-da je tekst napisan na stranom jeziku naglašen nekom od jarkih boja i da je ispod teksta (ili linka) u nekoliko rečenica objašnjena suština teksta na jednom od jezika koje većina korisnika razume.
(4) Dozvoljena je upotreba koliko i latiničnog, toliko i ćiriličnog pisma, ali se prednost svakako pruža latiničnom pismu iz jasnih razloga.
(5) Forum nije teritorijalno ograničen i učestvovati na istom može svako, nevezano za njegovo prebivalište/boravište, ukoliko ispunjava uslove navedene u prethodna 4 stava, posebno onaj naveden u stavu (1).


Član 4

(1) Registracija i učestvovanje na forumu su besplatni.
(2) Izmena korisničkog imena je moguća na zahtev korisnika, s tim da korisnik mora navesti kakva bi izmena bila, a onda administratorka/moderatori donose odluku da li da zahtev prihvate ili ne. Potpuna promena korisničkog imena nije dozvoljena ni pod kojim uslovima.
(3) Korisnici koji su izbrisani sa foruma zbog neaktivnosti mogu ponovo da se registruju bez ikakvih ograničenja i uslovljavanja.
(4) Korisnici kojima je izrečena i sprovedena sankcija trajnog banovanja mogu da se registruju ponovo ukoliko ispune sledeće uslove:

- od dana trajnog banovanja mora da protekne minimum 6 meseci

- IP adresa i e-mail adresa moraju da se razlikuju od IP adrese i e-mail adrese korišćenih za otvaranje naloga koji je banovan

- moraju da vode strogo računa o ponašanju na forumu i da poštuju odredbe Pravilnika izbegavajući ponovno vršenje zabranjenih ponašanja

(5) Korisnici iz stava (4) ovog člana, pravo na ponovnu registraciju pod gore navedenim uslovima imaju samo jednom; ako ponovo preduzmu zabranjeno ponašanje koje za sankciju ima trajno banovanje, permanentno će izgubiti mogućnost da budu korisnici ovog foruma.
(6) Korisnici koji su izgubili lozinku ili imaju neki drugi problem u vezi sa logovanjem na forum koji ne mogu ni na jedan način da reše, mogu da otvore novi nalog, pod sledećim uslovima:

- ukoliko imaju više od 100 postova, novi nalog mogu otvoriti nakon što protekne 5 dana od poslednjeg prijavljivanja na forum sa prvobitnog naloga na koji više ne mogu da uđu

- ukoliko imaju više od 30 a manje od 100 postova, novi nalog mogu otvoriti nakon što protekne 10 dana od poslednjeg prijavljivanja na forum sa prvobitnog naloga

- ukoliko imaju manje od 30 postova, novi nalog mogu otvoriti tek nakon što prvobitni nalog bude izbrisan zbog neaktivnosti, odnosno nedovoljnog broja postova (u zavisnosti od broja postova, ti rokovi iznose 2 sedmice, 3 sedmice i mesec dana)

(7) Obaveza korisnika iz stava (6) ovog člana jeste da se istog dana nakon otvaranja novog naloga obrati članovima administracije/moderacije na temi Pitanja, kritike i sugestije u vezi sa Pravilnikom i radom foruma i objasni svoju situaciju i razloge otvaranja novog naloga, nakon čega će administratorka/moderatori izbrisati prvobitni nalog i pri tom sačuvati postove napisane pod prvobitnim nalogom, a zatim dati odobrenje za korišćenje novog naloga (ovo se odnosi na korisnike koji su na svom prvobitnom nalogu imali više od 30 postova)
(8) Uslove navedene u stavovima (6) i (7) ovog člana neophodno je kumulativno ispuniti, a ako neki od uslova ne bude ispunjen smatraće se da je korisnik izvršio zabranjeno ponašanje iz člana 10 (otvaranje više od jednog naloga) što će biti sankcionisano na način određen odredbama ovog PravilnikaII PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA FORUMA


Član 5

(1) Korisnik ima pravo da otvori novu temu.
(2) Dužan je da pre otvaranja nove teme proveri da li već postoji ista ili slična tema koja se bavi tom tematikom.
(3) Pri otvaranju teme o latino glumcu/glumici (podforum Latino glumci, odeljci Glumci i Glumice), korisnik je dužan da uvodni post uredi po predviđenom šablonu
(4) Takođe, pridržavanje predviđenog šablona se zahteva i pri otvaranju tema u:

- podforumu Telenovele, odeljci Televisa, Telemundo, Univision, Azteca

- podforumu Telenovele iz drugih država

- podforumu Serije i filmovi izvan sveta sapunica, odeljci Serije i Filmovi

(5) Izuzetak od pravila poštovanja utvrđene forme, jesu otvaranja teme o telenoveli/seriji čiji podaci još uvek nisu poznati i dostupni, što se isključivo odnosi na telenovele/serije koje su tek u planu i pripremi, ali nakon što relevantni podaci postanu poznati, administratorka/moderatori će uvodni post editovati u skladu sa šablonom
(6) Korisnik može da vidi primere šablonskih uvodnih postova na drugoj stranici teme Pitanja u vezi forumskih tema
(7) Kada su u pitanju teme koje zahtevaju kontinuitet i doslednost u vođenju poput forumskih igrica, autor je dužan da obavesti administratorku/moderatore foruma ako odluči da sa vođenjem forumske igrice privremeno ili trajno prekine ne želeći da istu prepušta nekom drugom korisniku na vođenje ili da na istoj temi pita da li bi je neko preuzeo.
(8) Ukoliko autor teme ne postupi onako kako je navedeno u stavu (3) ovog člana u roku od 14 dana od poslednjeg postovanja na temi, administratorka/moderatori će rešiti situaciju onako kako smatra da je najadekvatnije uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja (autora teme, prirodu forumske igrice, dugotrajnost zapuštenosti teme...)
(9) Svaki korisnik je slobodan da izrazi svoju kreativnost kroz pisanje web novele, čije epizode moraju biti jasno i uredno napisane, uz podrazumevano poštovanje opšteg internet bontona, u vidu izbegavanja pisanja celih rečenica velikim slovima, izbegavanja upotrebe vulgarnih izraza, korišćenja smajlija u što manjem broju i slično.
(10) Autor web novele je dužan da najavi svaku dužu pauzu u postavljanju novih epizoda i napiše kada bi čitaoci otprilike mogli da očekuju nastavak, ukoliko ovo ne učini, web novela će se smatrati zapuštenom.
(11) Zapuštenom web novelom se smatra ona web novela na kojoj duže od 14 dana nije postavljena nova epizoda, bez obrazloženja autora iste i u tom slučaju će administratorka/moderatori doneti odluku, uzimajući u obzir okolnosti relevantne za konkretan sporni slučaj.
(12) Korisnik, odnosno autor web novele ima pravo da od nje odustane bilo kada i bilo iz kog razloga, ali takođe ima i obavezu da svoju odluku saopšti administratorki/moderatorima kako bi se web novela obrisala, jer opstanak nedovršenih web novela nije moguć, zbog očuvanja preglednosti istoimenog podforuma i sprečavanja nagomilavanja neaktivnih tema na forumu uopšteno.Član 6

(1) Korisnik ima pravo da uzme učešće u svim temama na forumu i da napiše svoje mišljenje, bez da drugim korisnicima daje detaljna objašnjenja, da se pravda ili da obrazlaže svoj stav na zahtev drugih korisnika.
(2) Korisnik je dužan da se pri iznošenju svog mišljenja suzdrži od upotrebe vulgarnih izraza, vređanja sagovornika po bilo kom osnovu, pisanja celih rečenica velikim slovima (po internet bontonu se to smatra vikanjem), preterane upotrebe uzvičnika i smajlija, bespotrebno citiranje posta koji se nalazi odmah iznad njegovog, pisanja više postova zaredom, kao i svega onoga što bi moglo da naruši normalan tok i prijatan izgled teme.
(3) Pisanje više postova zaredom navedeno u stavu (2) ovog člana, ne odnosi se na:

- postavljanje slika

- postavljanje novosti iz latino sveta

- forumske igrice

- "dizanje" teme nakon proteka određenog vremena, kao i na sve one situacije kod kojih bi pretrpavanje jednog posta za posledicu imalo nepreglednost teme na kojoj se nalazi

(4) Korisnik je dužan da poštuje sledeće smernice koje se odnose na postavljanje slika na temama o latino glumcima i glumicama:

- stavljanje svežih slika je pravilo

- stavljanje starijih slika treba da bude izuzetak i njihovo postavljanje je dozvoljeno samo ukoliko se takve slike postavljaju u manjem broju, pri čemu je korisnik u obavezi da naznači da se radi o starijim slikama i da po mogućnosti napiše za koji su konkretno događaj ili period te slike vezane

- zbog nepreglednosti postova, korisnik je obavezan da izbegava postavljanje slika preko attachmenta ili preko opcije ad image to post, a slike može da postavlja jednostavnim i praktičnim kopiranjem linka sa sajtova ili korišćenjem sajtova za učitavanje slika (npr. Dodaj.rs ili ImageShack)

- nepreglednost i rastezanje stranice mogu biti prouzrokovani postavljanjem većeg broja slika u postu, posebno ako su slike velikih dimenzija, te je poželjno da postavljanje 5 ili 6 slika u jednom postu bude maksimum koji korisnik ne treba da prekorači, dok se u slučaju postavljanja slika većih dimenzija taj maksimum snižava na 3 slike u jednom postu

- neophodno je izbegavanje postavljanja ekstremno malih (ispod 350x350) ili ekstremno velikih slika (širine iznad 1024 px)

- nije dozvoljeno postavljanje slika koje nemaju veze sa određenim glumcem/glumicom (npr. slike na kojima nema konkretnog glumca/glumice, slike na kojima su predmeti ili druge osobe), osim ako se ne radi o slici koja jeste vezana za neku novost, događaj ili zanimljivost iz privatnog ili poslovnog života glumca/glumice

(5) Korisnik ima pravo i mogućnost da edituje svoj post u roku od 30 minuta, da ga obriše u roku od 20 minuta, a ukoliko to ne uradi u predviđenom roku pritom smatrajući da je editovanje/brisanje određenog posta preko potrebno, može da se obrati administratorki/moderatorima.
(6) Korisnik je takođe dužan da (koliko je god to moguće) izbegne skretanje sa teme ili žargonski rečeno da ne ide u off.
(7) Korisnik ima pravo da upućuje komentare i kritike na račun glumaca/glumica na temama predviđenim za to, koliko pozitivne toliko i negativne, čak i koristeći oštriji ton, ali je dužan da se suzdrži od vulgarnog načina izražavanja i grubog vređanja, izražavanja negativnih emocija preteranom upotrebom smajlija, uzvičnika, "vikanja" i svega ostalog što se može okarakterisati kao govor mržnje.
Član 7

(1) Korisnik ima pravo da postavi pitanje, zatraži pomoć ili razrešenje neke dileme od administratorke/moderatora.
(2) Korisnik je dužan da pre postupanja navedenog u stavu (1) ovog člana razmotri u kojoj je meri ono za šta planira da se obrati administratorki/moderatorima nerešivo na druge načine (zdravim razumom, logičkim razmišljanjem, traženjem odgovora u rubrici FAQ gde se nalaze odgovori na često postavljana pitanja...)III ZABRANJENA PONAŠANJA I SANKCIJE


Član 8

(1) Zabranjeno je vređanje i omalovažavanje drugih korisnika ili bilo koje osobe zbog nacionalne, etničke, rasne ili verske pripadnosti, jezika, pola, seksualne orijentacije, društvenog položaja, finansijskog statusa, socijalnog porekla, obrazovanja i uopšteno svih ličnih svojstava.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem, uz prethodno upozorenje u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.


Član 9

(1) Zabranjeno je upućivanje pretnji i time ugrožavanje osećaja sigurnosti drugih korisnika.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem, čak i bez prethodnog upozorenja.
(3) Važno je napomenuti da je apsolutno irelevantno da li su i koliko pretnje realne, ostvarive i objektivne, kao i to kakvog su sadržaja, dovoljno je njihovo postojanje da bi sankcija bila primenjena.


Član 10

(1) Zabranjeno je otvaranje 2 ili više naloga.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem.
(3) Otvaranje 2 ili više naloga podrazumeva registrovanje 2 ili više korisnika sa iste IP adrese i/ili iste e-mail adrese, ali nedozvoljenim ponašanjem će se smatrati i postovanje od strane 2 ili više korisnika sa iste IP adrese.


Član 11

(1) Zabranjeno je propagiranje zakonom kažnjivih ponašanja (čitaj:krivičnih dela)
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se trajnim banovanjem.


Član 12

(1) Zabranjen je bilo kakav vid zloupotrebe foruma, u šta spada i spam-ovanje i korišćenje foruma u svrhu samopromocije, samoreklamiranja, kao i reklamiranja nekog drugog fizičkog ili pravnog lica.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana može da se kazni trajnim banovanjem ili u lakšim slučajevima banovanjem na određeno vreme (ne kraće od 3, ni duže od 6 meseci), u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja.


Član 13

(1) Zabranjeno je javno ostavljanje ličnih podataka korisnika foruma ili neke druge osobe, kao i javno iznošenje prepiski sa pp-a ukoliko ne postoji saglasnost sagovornika.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se pre svega upozorenjem, a u težim slučajevima banovanjem na do 2 meseca.


Član 14

(1) Zabranjeno je psovanje i vulgarno izražavanje.
(2) Za ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se upozorenjem, s tim da se obraća pažnja na okolnosti konkretnog slučaja.


Član 15

(1) Zabranjene su diskusije o politici na javnom delu foruma.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se upozorenjem, ali okolnosti konkretnog slučaja utiču na mogućnost dobijanja oštrije sankcije.


Član 16

(1) Zabranjene su tužbe, žalbe, negodovanja, nipodaštavanja, podsmevanja i omalovažavanja rada administratorke/moderatora. Ukoliko postoji bilo kakav vid nezadovoljstva njihovim radom, obratiti im se preko privatne poruke.
(2) Ponašanje iz stava (1) ovog člana kažnjava se upozorenjem i brisanjem spornog posta, u slučaju sticaja (višestrukog ponavljanja zabranjenog ponašanja) sankcija može biti oštrija.


Član 17

(1) U zabranjena ponašanja spadaju i ona koja se spominju u nekima od prethodnih članova poput:

- korišćenje jezika koji razume samo manjina ili ne razume niko (čl. 3, stav 1)

- korišćenje stranih jezika (pre svega španskog) i na temama koje nisu predviđene za to (čl. 3, stav 2)

- kršenje pravila i neispunjavanje uslova o ponovnoj registraciji korisnika kojima je izrečena i sprovedena sankcija trajnog banovanja (čl. 4, stav 4, stav 5)

- kršenje pravila i neispunjavanje uslova za otvaranje novog naloga od strane korisnika koji su izgubili lozinku ili iz bilo kog nerešivog razloga nisu uspeli da se uloguju preko svog prvobitnog naloga (čl. 4, stav 6, stav 7)

- otvaranje teme, iako ista ili slična već postoji (čl. 5, stav 2)

- nepoštovanje pravila o šablonskim uvodnim postovima pri otvaranju tema u konkretizovanim podforumima (čl. 5, stav 3, stav 4)

- napuštanje i zapuštanje forumske igrice od strane autora i ignorisanje obaveza koje za sobom povlači odustanak od igrice (čl. 5, stav 7, stav 8)

- nepoštovanje pravila u vezi pisanja i postavljanja epizoda od strane autora web novele (čl. 5, stav 9, stav 10, stav 11, stav 12)

- ne vođenje računa o načinu pisanja postova i nepoštovanje pravila internet bontona (čl. 6, stav 2)

- ignorisanje i nepoštovanje smernica o postavljanju slika na temama o latino glumcima i glumicama (čl. 6, stav 4)

- uporno skretanje sa teme (čl. 6, stav 6)

(2) Sva ova ponašanja navedena u stavu (1) ovog člana kažnjavaju se prema okolnostima konkretnog slučaja, ali upozorenje je obavezno.IV PRAVA I DUŽNOSTI ADMINISTRATORKE I MODERATORA


Član 18

(1) Prava administratorke/moderatora se sastoje u sledećim ovlašćenjima:

- da reorganizuju forum, forumske teme i edituju postove korisnika kada je to neophodno i kada smatraju da su određene izmene najbolje rešenje, svakako u zavisnosti od date situacije

- da izriču opomene, odnosno upozorenja korisnicima za ponašanja koja su ovim Pravilnikom zabranjena

- da trajno ili privremeno banuju korisnike zbog onih zabranjenih ponašanja kod kojih je banovanje predviđeno kao sankcija ili izuzetno zbog zabranjenih ponašanja kod kojih se banovanje ne predviđa eksplicitno kao sankcija, ali dolazi u obzir ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to zahtevaju

- da izbrišu korisnike koji su duže vreme neaktivni (2 sedmice od poslednjeg postovanja a pritom imaju manje od 10 postova ili nijedan post, 3 sedmice od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 10 a manje od 20 postova, 1 mesec od poslednjeg postovanja a pritom imaju više od 20 a manje od 30 postova)

- da vrše izmene i dopune ovog Pravilnika, ukoliko se iz prakse utvrdi da su neke odredbe suvišne, nedovoljno dobro precizirane, da ugrožavaju prava korisnika ili sa druge strane, ako se utvrdi da je poželjno unošenje novih odredbi koje regulišu do tada neregulisana pitanja

(2) Dužnosti administratorke/moderatora su:

- da vode računa o radu foruma i o ponašanju korisnika

- da korisnicima odgovaraju na pitanja, pomognu u razrešavanju dilema i daju ili se bar potrude da smisle najidealniju soluciju u slučaju da korisnici imaju neki problem u vezi foruma

- da uvaže i razmotre kritike i predloge korisnika

- da poštuju načelo ravnopravnosti, u smislu da Pravilnik važi za sve korisnike i to na potpuno isti način, bez favorizovanja nekih korisnika, ali isto tako i bez zloupotrebe ovlašćenja u odnosu na one korisnike o kojima administratorka/moderatori imaju negativno/nedovoljno pozitivno mišljenje ili ravnodušnost

- administratorka/moderatori takođe imaju dužnost i obavezu da se ponašaju u skladu sa svim odredbama ovog PravilnikaV VAŽNE NAPOMENE

• Pravilnik počinje da se primenjuje od dana njegovog objavljivanja, s tim da se pojedine odredbe sadržane u ovom Pravilniku mogu primenjivati i ranije pod uslovom da spadaju u kategoriju onih odredbi čije se važenje na svim forumima može okarakterisati kao preko potrebno i podrazumevno (primer: banovanje korisnika zbog otvaranja 2 ili više naloga)

• Pravilnik je napisan i objavljen prvenstveno sa ciljem da pruži sigurnost i zaštitu korisnicima od ponašanja koja mogu da ih ugroze, kao i da uspostavi i održi kvalitetan rad foruma

• Za svaku nedoumicu ili nejasnoću oko odredbi ovog Pravilnika obratiti se administratorki/moderatorima

_________________
slika


Top
 Profil  
 
 Post subject: Re: Pravilnik foruma
PostPosted: sri jan 08, 2014 11:24 pm 
Offline
Avatar

Joined: pet nov 22, 2013 1:54 pm
Posts: 3420
Location: --u paklu na zemlji--
Pravilnik služi samo za čitanje, a sva pitanja, predloge, kritike i ostalo možete postavljati na temi Pitanja, kritike i sugestije u vezi Pravilnika i rada foruma ;)

_________________
slika


Top
 Profil  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Započni novu temu Odgovori  [ 2 post(ov)a ] 


Who is online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati attachmente.

Search for:
Jump to:  
cron
suspicion-preferred